Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos muziejus – Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo ir Lietuvos Respublikos muziejų įstatymo nustatyta tvarka įsteigtas pelno nesiekiantis ribotos atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Muziejaus reprezentacijai naudojamas pavadinimas – Energetikos ir technikos muziejus.

Pagrindinis įstaigos tikslas – rinkti, saugoti, tyrinėti, eksponuoti ir propaguoti Lietuvos energetikos ir technikos istoriją ir su ja susijusius įvykius, įrengti ekspoziciją, organizuoti parodas ir renginius. Įstaiga, įgyvendindama savo pagrindinį tikslą, vykdo veiklą šiose srityse:

  • dirba tiriamąjį ir švietėjišką darbą;
  • rengia ekspozicijas, parodas, leidinius, ekskursijas, paskaitas;
  • organizuoja kūrybinio laisvalaikio ir kultūrinius renginius;
  • palaiko ryšius su panašiomis Lietuvos Respublikos ir kitų šalių organizacijomis;
  • vykdo kitą veiklą, neatsiejamai susijusią su įstaigos veiklos tikslais.

Rėmėjai ir partneriai

Rėmėjai

Partneriai