1. AUDIOGIDAS PO ENERGETIKOS EKSPOZICIJĄ
 2. DUJINIS GARO KATILAS 1
 3. DUJINIS GARO KATILAS 2
 4. ANGLIMI KŪRENTAS GARO KATILAS 1
 5. ANGLIMI KŪRENTAS GARO KATILAS 2
 6. EKONOMAIZERIS
 7. VILNIAUS MIESTO MAKETAS
 8. FRESKA „ARCHITEKTAI“
 9. ISTORINĖS ELEKTRINĖS FOTOGRAFIJOS
 10. GARO TURBOGENERATORIUS
 11. IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS MAKETAS
 12. KRUONIO HIDROAKUMULIACINĖS ELEKTRINĖS MAKETAS
 13. ELEKTRINĖS VALDYMO PULTAS
 14. GARO KONDENSATORIUS
 15. PIRMOSIOS ELEKTRINĖS LIETUVOJE
 16. VILNIAUS MIESTO APŠVIETIMAS
 17. RŪTA-110
 18. VILNIAUS MIESTO PRAMONĖ IKI PIRMOJO PASAULINIO KARO
 19. VILNIAUS MIESTO PRAMONĖ TARPUKARIU IR SOVIETMEČIU
 20. CHRUŠČIOVKĖ IR SOVIETINIAI ĮRENGINIAI
 21. DŪMTRAUKIS (DŪMSIURBLIS)
 22. LAZERIAI
 23. „HEIDELBERG“ SPAUSDINIMO MAŠINA
 24. DUJŲ VALDYMO PULTAS