1. ZWIEDZANIE EKSPOZYCJI ENERGETYKI Z PRZEWODNIKIEM AUDIO

2. KOCIOŁ PAROWY GAZOWY 13. KOCIOŁ PAROWY GAZOWY 24. KOCIOŁ WĘGLOWY 15. KOCIOŁ WĘGLOWY 26. EKONOMIZER7. MODEL MIASTA WILNA8. FRESK ARCHITEKTÓW9. HISTORYCZNE FOTOGRAFIE ELEKTROWNI10. TURBOGENERATOR PAROWY11. MODEL ELEKTROWNI JĄDROWEJ IGNALINA12. MODEL ELEKTROWNI SZCZYTOWO-POMPOWEJ KRUONIS13. PANEL STEROWANIA ELEKTROWNIĄ14. KONDENSATOR PARY15. PIERWSZE ELEKTROWNIE NA LITWIE16. OŚWIETLENIE MIASTA WILNA 17. RŪTA-11018. PRZEMYSŁ WILNA PRZED PIERWSZĄ WOJNĄ ŚWIATOWĄ19. PRZEMYSŁ WILNA W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM I W CZASACH SOWIECKICH20. CHRUSZCZOWKA I URZĄDZENIA RADZIECKIE21. PRZEWÓD DYMOWY22. LASERY I LITWA23. MASZYNA DRUKARSKA HEIDELBERG24. PANEL STEROWANIA GAZEM